■■■ F.A.I. Sporting code ■■■

掲載日資料名称
2024.03.29 F.A.I Sporting code Volume F5 2024 V1.0(原文)
2023.07.11 F.A.I Sporting code Volume F5 2023 V2.0(原文)
2022.07.11 F.A.I Sporting code Volume F5 2022 F5J抜粋(日本語) ※上記2023(原文)で更新された項目は未反映です。
2021.12.16 F.A.I Sporting code Volume F5 2022 F5K抜粋(日本語)
ALTIS F5K競技用設定方法


■■■ 日本模型航空連盟規定 ■■■

掲載日資料名称
2023.07.14 日本選手権 抗議手続 規定